15 April 2008

Φριχτό..
Κατά την εκτέλεση του matlab σε OSX
bash-3.2$ Tue Apr 15 11:25:57 Rotty.local MATLAB[27743] : CGContextGetBaseCTM: invalid context
Tue Apr 15 11:25:57 Rotty.local MATLAB[27743] : CGContextConvertSizeToDeviceSpace: invalid context
Tue Apr 15 11:25:57 Rotty.local MATLAB[27743] : CGContextConvertSizeToUserSpace: invalid context
Πριν καν σηκωθεί το GUI... Μυστήριοι καιροί... Δουλεύει κανονικά - αν ποτέ μπορέσεις να θεωρήσεις ότι "κανονικά" στο matlab είναι ένα αργό gui που κρασάρει αν προσπαθήσεις να κάνεις οτιδήποτε όταν κάνει disk intense λειτουργίες

No comments: